March 09, 2019

课外活动

 ROBOTIC 和 3D PRINTING 培训课程
27 - 30 July 2021
2.00pm - 4.00pm回收货物收集计划虚拟参观交流会

SESI LAWATAN MAYA DI FASILITI INOVASI KITAR SEMULA (FIKS) DAN PROGRAM KUTIPAN BARANGAN KITAR SEMULA 3R ON WHEELS (3ROW)

日期TARIKH: 05.08.2021

时间MASA: 2.30-3.30p.m.

媒介MEDIUM: GOOGLE MEET


e Showcase PBL TM Future Skills SJKC Tsun Jin


重要通告 IMPORTANT NOTICE


一年级迎新日 (8.3.2024) ★☆★☆

HARI ORIENTASI TAHUN 1 (8.3.2024) ★☆★☆

★☆★☆ ☆★☆★

★☆★☆ ☆★☆★

★☆★☆ ☆★☆★

★☆★☆ ☆★☆★